Etapy projektu wnętrz

Mając na względzie Państwa wygodę i potrzeby, proponuję schemat współpracy, który jest prosty, logiczny i doprowadzi do finalnego efektu, jakim jest stworzenie wnętrz, w których będziecie się Państwo czuli

U SIEBIE.

I. Inwentaryzacja architektoniczna oraz dokumentacja fotograficzna.

Pierwsze spotkanie z projektowaną przestrzenią, pierwsze koncepcje , pomysły, sugestie, co do układu funkcjonalnego, stylu, kolorystyki.

II. Projekt koncepcyjny.

Przedstawienie Inwestorowi dwóch koncepcji układu funkcjonalnego projektowanej przestrzeni, doboru kolorystyki, rozmieszczenia umeblowania, oświetlenia na rzutach i wstępnych wizualizacjach.

Dopracowanie wybranej przez Inwestora koncepcji wnętrza. Przedstawienie jej na wizualizacjach 3D.

Sporządzenie zestawienia użytych materiałów.

III. Projekt wykonawczy

Dopracowanie w szczegółach projektu koncepcyjnego, uzupełnienie go o rzuty, rozwinięcia ścian, rysunki wykonania detali wykończeniowych – dokumentacja techniczna dla ekipy budowlano-wykończeniowej.

IV. Nadzór autorski

Czuwanie nad spójnością prac wykończeniowych z wykonanym projektem.

Ilość wizyt ustalana indywidualnie.

Praca nad projektem może zakończyć się na każdym z powyższych etapów. Szczegóły ustalane są indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb.